beesoft software

C++ - programowanie, kurs podstawowy.

Część I kursu programowania w języku C++ ma za zadanie przekazanie uczestnikowi podstawy wiedzy na temat programowania w języku C++. Część ta zawiera materiał dotyczący programowania w C++ z pominieciem tematów związanych z pojęciem klas.
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących programować i już programujących w tym języku.
Nawet doświadczeni programiści używający języka C++ w swojej codziennej pracy wyniosą korzyść z uczestnictwa w kursie.
Podstawą każdej profesji powinna być zasada, że "trening czyni mistrza".

Program kursu:

 1. Wprowadzenie
  • Pojęcia podstawowe

 2. Konwencje leksykalne
  • Przykłady
  • Elementy leksykalne
  • Komentarze
  • Literały
  • Słowa kluczowe
  • Operatory
  • Pliki nagłówkowe

 3. Wbudowane typy danych

 4. Stałe literały
  • Stałe całkowitoliczbowe
  • Stałe znakowe
  • Stałe zmiennoprzecinkowe
  • Łańcuchy tekstowe

 5. Zmienne i stałe
  • Wprowadzenie
  • Deklaracja i definicja zmiennych
  • Stałe symboliczne
  • L-wartości

 6. Konwersja typów i wyrażenia
  • Konwersje standardowe/domyślne
   • Informacje o typach całkowitych
   • Konwersje pomiędzy typami całkowitymi
   • Konwersje typów logicznych (boolean)
   • Konwersje pomiędzy typami zmiennoprzecinkowymi
   • Konwersje pomiędzy typami całkowitymi i zmiennoprzecinkowymi
   • Standardowe konwersje arytmetyczne
   • Przegląd bezpiecznych konwersji

  • Wyrażenia
   • Wyrażenia elementarne
   • Operatory multiplikatywne
   • Operatory addytywne
   • Operatory przesunięć (shift)
   • Operatory relacji
   • Operatory porównań
   • Operatory bitowe
   • Operatory logiczne
   • Operatory warunku
   • Operatory przypisujące
   • Operator przecinka
   • Operatory jednoargumentowe
   • Prefiksowe operatory inkrementacji i dekrementacji
   • Postfiksowe operatory inkrementacji i dekrementacji
   • Stałe wyrażenia

 7. Instrukcje
  • Wprowadzenie

  • Instrukcje wyboru
   • Instrukcja if
   • Instrukcja switch

  • Instrukcje powtórzeń
   • Instrukcja while
   • Instrukcja do
   • Instrukcja for

  • Instrukcje skoków
   • Instrukcja break
   • Instrukcje continue
   • Instrukcja return
   • Instrukcja goto

 8. Agregaty danych typów wbudowanych
  • Tablice
  • Tablice znakowe
  • Wskaźniki
  • Arytmetyka wskaźników
  • Wskaźniki a elementy tablic
  • Operatory new i delete
  • Referencje
  • Typy wyliczeniowe
  • Typy deklarowane przez użytkownika
  • Typ void*

 9. Konwersje typów
  • Standardowe konwersje typów

  • Jawna konwersja typów
   • static_cast
   • const_cast
   • reinterpret_cast
   • Notacja funkcjonalna ()

 10. Zakresy ważności i czas życia obiektów
  • Zakresy ważności
  • Czas życia obiektów

 11. Funkcje
  • Deklaracje i definicje funkcji. Sygnatura funkcji.
  • Wywoływanie funkcji i przekazywanie parametrów
  • Zwracanie wartości przez funkcje
  • Parametry przekazywane przez referencje
  • Parametr const
  • Argumenty tablicowe
  • Wskaźniki do funkcji
  • Zakresy ważności funkcji
  • Argumenty standardowe
  • Argumenty nieokreślone
  • Funkcja main() i exit()
  • Funkcje inline

 12. Wiązanie wewnętrzne i zewnętrzne nazw w obrębie programu

 13. Funkcje przeciążone
  • Wprowadzenie
  • Funkcje z jednym argumentem
  • Funkcje z wieloma argumentami
  • Wskaźniki do funkcji przeciążonych

Kontakt: kursy@beesoft.pl
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-06
copyright © beesoft software