beesoft software

C++ - programowanie, kurs zaawansowany.

Część II kursu programowaniu w języku C++ jest kontynuacją i uzupułnieniem I części kursu.
Wykładany materiał dotyczy zakresu dotyczącego klas.
Kurs jest przeznaczony dla osób już programujących w tym języku.
Nawet doświadczeni programiści używający języka C++ w swojej codziennej pracy wyniosą korzyść z uczestnictwa w kursie.
Podstawą każdej profesji powinna być zasada, że "trening czyni mistrza".

Program kursu:

 1. Wprowadzenie

 2. Klasy
  • Definicja klasy
  • Obiekty
  • Zakres ważności klasy
  • Określenie praw dostępu
  • Wskaźnik this
  • Konstrukcja obiektu
  • Destruktory
  • Stałe obiekty
  • Funkcje składowe deklarowane jako const
  • Funkcje i klasy zaprzyjaźnione
  • Statyczne elementy klasy
  • Elementy klasy inline
  • Wskaźniki do elementów klasy
  • Obiekty jako elementy klas
  • Osadzone nazwy typów
  • Pliki nagłówkowe

 3. Konstruktory specjalne
  • Copy-construktor
  • Konstruktory a konwersje typów

 4. Przeciażanie operatorów
  • Wprowadzenie
  • Operator przypisania =
  • Operatory jednoargumentowe
  • Operatory dwuargumentowe
  • Konwersja typu za pomocą funkcji konwersji

 5. Dziedziczenie
  • Dziedziczenie proste
  • Dostęp do elementów klasy
  • Konwersje wskaźników i obiektów
  • Funkcje wirtualne
  • Klasy abstrakcyjne. Klasa interfejsu
  • Dziedziczenie wielokrotne
  • Wirtualne klasy bazowe
  • Prawa dostępu

 6. Podstawowe informacje szablonach
  • Wprowadzenie
  • Szablony funkcji
  • Szablony klas

 7. Przestrzenie nazw (namespaces)
  • Wprowadzenie
  • Definicja przestrzeni nazw
  • Definiowanie elementów przestrzeni nazw
  • Aliasy
  • Deklaracje using
  • Dyrektywy using
  • Przestrzeń nazw std
  • Anonimowe przestrzenie nazw

 8. Strumienie
  • Wprowadzenie
  • Formatowanie danych
  • Odczytywanie znaków i linii
  • Obiekty klas i strumienie
  • Zapis i odczyt danych z plików

 9. Wyjątki
  • Wprowadzenie
  • Wyrzucanie wyjątku
  • Obsługa wyjątków
  • Standardowe klasy wyjątków

Kontakt: kursy@beesoft.pl
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-06
copyright © beesoft software