beesoft software

Beesoft Commander

Opis

Autor: Piotr Pszczolkowski
Status: Stable release
Wersja: 4.1.0 and 2.27
Licencja: GNU GPL
Zależności: Qt 4.3.2 and Qt 3.x

Beesoft Commander jest dwu-panelowym linuksowym zarządcą plików (file manager), podobnym do Norton Commander'a.
Do współpracy z użytkownikiem program wykorzystuje Graficzny Interfejs Użytkownika (z wykorzystaniem biblioteki GUI/Qt).
Istnieją dwie wersje programu.
Wersja 2.27 używa starszej wersji biblioteki Qt (3.x), aktualna wersja programu wykorzystuje bibliotekę w wersji 4.x.

Użytkownik programu ma do dyspozycji (między innymi) następujące funkcje programu:

 • zmiana praw dostępu do plików i/lub katalogów,
 • podgląd, edycja zawartości plików,
 • kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy i archiwowanie plików,
 • kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy i archiwowanie katalogów,
 • zmiania daty/czasu ostatniej edycji pliku,
 • porównywanie zawartości katalogów,
 • synchronizacja zawartości katalogów,
 • i wiele innych ...

Pobranie

Wersja 4.1.0 (Qt 4.3.x)

Zmiany:

 • zaimplementowano dialog, w którym użytkownik może wybrać katalog z drzewa wszystkich katalogów na dysku.
  Po wyborze katalogu jego zawartość będzie wyświetlona w aktualnym panelu.
 • wprowadzono możliwość tworzenia sum MD5 dla wybranego pliku. Plik kontrolny ma rozszerzenie '.md5sum'.
 • używając wybranego pliku kontrolnego użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności sumy kontrolnej MD5.
 • wprowadzono możliwość zachowania daty/czasu ostatniej modyfikacji pliku w procesie jego kopiowania.
 • dodano możliwość porównywania zawartości dwóch katalogów.
 • dodano możliwość synchronizacji zawartości dwóch katalogów (do porównań używane są daty/czas ostatnich modyfikacji plików).
  Po zakończeniu oba katalogi zawierają najnowsze wersje plików. Proces działa rekursywnie.
 • wprowadzono możliwość ręcznej zmiany daty/czasu ostatniej modyfikacji pliku.

Nr. Typ Arch Plik Data Rozmiar
1. Src noarch bsc_4.1.0_src.tar.gz 2008-09-19 139.8 KB
2. bsc_4.1.0_src.tar.bz2 2008-09-19 105.5 KB
3. Bin x86 bsc_4.1.0_x86.tar.gz 2008-09-19 249.3 KB
4. bsc_4.1.0_x86.tar.bz2 2008-09-19 255.5 KB

Wersja 2.27 (Qt 3.x)

Nr. Typ Arch Plik Data Rozmiar
1. Bin x86 bsc_2.27_x86.tar.gz 2006-08-23 296.9 KB
2. Bin amd 64 bsc_2.27_amd64.tar.gz 2006-08-23 320.0 KB
3. Src noarch bsc_2.27_src.tar.gz 2006-08-23 261.0 KB

Widoki (wersja 2.27)

Ekran główny. Jeden z paneli jako klient FTP.
screen shot of bsc_main screen shot of bsc_ftp_connected
Wersja niemiecka. Wersja polska.
screen shot of bsc_lang_de_top screen shot of bsc_lang_pl_top
screen shot of bsc_lang_de_bot screen shot of bsc_lang_pl_bot
Wersja hiszpańska. Wersja rosyjska.
screen shot of bsc_lang_es_top screen shot of bsc_lang_ru_top
screen shot of bsc_lang_es_bot screen shot of bsc_lang_ru_bot
Dialog zmian uprawnień dostępu. Dialog zmian nazwy pliku/katalogu.
screen shot of bsc_attr screen shot of bsc_rename
Dialog zmiany daty/czasu ostatniej modyfikacji pliku. Archiwizowanie pliku.
screen shot of bsc_last_datetime screen shot of bsc_pack
Dialog szybkiego wyboru katalogu. Dialog porównywania zawartości dwóch katalogów.
screen shot of bsc_dir_selection screen shot of bsc_dir_compare
Dialog postępów w trakcie kopiowania pliku. Dialog możliwych reakcji na nadpisywanie pliku.
screen shot of bsc_copy screen shot of bsc_copy_ask
Date of last modification: 2020-01-20
copyright © beesoft software