beesoft software

Beediff

Opis

Autor: Piotr Pszczolkowski
Status: Stable release
Wersja: 1.9
Licencja: GNU GPL
Zależności: Qt 4.3.2, diffutils

'Beediff' jest programem służącym do porównywania i synchronizowania (merge) zawartości dwóch plików tekstowych.
W komunikacji z użytkownikiem wykorzystywany jest Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI/Qt).
Okno główne programu składa się z dwóch położonych obok siebie paneli, z których każdy pokazuje tekst jednego z porównywanych plików.
Różniące się linie tekstu są wyświetlane na kolorowym tle. Kolor tła zależy od sposobu, w jaki te linie się różnią. Technika ta bardzo ułatwia porównywanie np. dwoch wersji tego samego pliku.
Porównywane teksty można synchronizować (merging), doprowadzając koniec końców do sytuacji, że oba teksty będą takie same.
Operacje synchronizacji dokonujemy za pomocą odpowiednich przycisków. Zaletą programu jest to, że znajdują sie one bezpośrednio w miejscach, w liniach, w których występują różnice.
Oczywiście po dokonaniu odpowiedniej obróbki obu tekstów można je zachować na dysku.Pobranie

Zmiany:

  • Dodano nową opcję w konfiguracji programu.
    Użytkownik ma obecnie możliwość wskazania, że czytane pliki mają być traktowane jako kodowane w systemie UTF8.
    (Domyślnie program uznaje, że pliki są kodowane jako 'local 8 bit').

Nr. Typ Arch Plik Data Rozmiar
1. Bin i386 beediff_1.9_x86.tar.gz 2008-09-14 120.7 KB
2. Src noarch beediff_1.9_src.tar.gz 2008-09-14 75.6 KB


Widoki

Domyślny sposób prezentacji różnic między plikami. Prezentacjia różnic między plikami za pomocą krzywach Bezier'a.
screen shot of beediff screen shot of beediff_bezier
Konfiguracja wyglądu programu. Wybór sposobu prezentacji różnic między plikami.
screen shot of beediff_config_viewer screen shot of beediff_config_others
Ustawienia opcji procesu porównywania plików.
screen shot of beediff_config_diffr
Date of last modification: 2020-01-20
copyright © beesoft software