beesoft software

Cobras IDE

Opis

Autor: Piotr Pszczolkowski
Status: Stable release
Wersja: 0.18
Licencja: GNU GPL
Zależności: Qt 4.4.3, gdb
Rejestrowany: freshmeat.net

Program 'Cobras' jest zintegrowanym środowiskiem (tzw. IDE), służącym programistom do pisania programów w języku C/C++.
Program wspomaga tworzenie programów pisanych zarówno przy użyciu biblioteki Qt, jak również w czystym C/C++ (z wykorzystaniem plików projektów typu Qt).
'Cobras' umożliwia pracę z wieloma otwartymi jednocześnie plikami źródłowymi wchodzącymi w skład projektu.
Zarządza zautomatyzowanym procesem tworzeniem pliku wynikowego programu/biblioteki.
Edytowane pliki są automatycznie zapisywane przed ropoczęciem procesu kompilacji.
Programista ma do dyspozycji wielofunkcyjny edytor. Oto kilka wybranych własności edytora:

 • Kolorowanie składni. Słowa kluczowe języka C/C++ są wyświetlane w odpowiednich kolorach.
 • Automatyczne wcięcie kodu po otwarciu bloku.
 • Opcjonalna automatyczna konwersja znaków tabulacji na spacje.
 • Podświetlenie aktualnej linii.
 • Wyświetlanie pionowej linii prawego marginesu w określonej kolumnie.
 • Wyświetlanie numerów linii (na lewym marginesie dokumentu).
 • Ustawianie zakładek w określonej linii w celu szybkiej nawigacji pomiędzy liniami tekstu i dokumentami.
 • Wyszukiwanie tekstu (w przód/tył) w dokumencie (lub we wszystkich plikach projektu).
 • Drukowanie dokumentu.
 • Debugging programu.
 • I wiele innych ...

Wszystkie właściwości edytora użytkownik może skonfigurować w/g własnych preferencji i upodobań.

Pobranie

Zmiany:

 • poprawiono kilka błędów,
 • dokonano kilka poprawek mających na celu uniknięcie komunikatów kompilatora.

Nr. Typ Arch Plik Data Rozmiar
1. Bin x86 cobras_0.18_x86.tar.gz 2009-03-11 443.3 KB
2. Src noarch cobras_0.18_src.tar.gz 2009-03-11 584.3 KB

Widoki

Głowne okno programu. Okno programu w trakcie debugowania.
screen shot of cobras_main screen shot of cobras_debug
Dialog konfiguracyjny programu. Konfiguracja edytora.
screen shot of cobras_general_prop screen shot of cobras_editor_prop
Date of last modification: 2020-01-20
copyright © beesoft software