beesoft software

Tracer

Opis

Autor: Piotr Pszczolkowski
Status: Stable release
Wersja: 0.04
Licencja: GNU GPL
Zależności: Qt 4.3.2, STL

'Beesoft Tracer' jest to pakiet współpracujących ze sobą programów, służących do zdalnego debuggowania działającego programu.
Waszystkie elementy pakietu (z wyjątkiem klienta graficznego) są napisane w czystym C++ z użyciem biblioteki STL.
Proces debugowania składa się z trzech elementów:

  • programu debuggowanego, do którego dodano w odpowiednich miejscach kodu źródłowego stosowne makra,
  • serwera, do którego debuggowany program przesyła wszystkie informacje (zawarte w makrach),
  • klienta, który pozwala śledzić informacje na temat przebiegu działania programu, które odbierane są z serwera.
    Do dyspozycji są dwa klienty: uruchamiany w konsoli i graficzny (GUI/Qt).Pobranie

Nr. Typ Arch Plik Data Rozmiar
1. Src Portable C++/STL bstracer_0.04.tar.gz 2007-07-27 57.9 KB


Widoki

Okno główne klienta graficznego.
screen shot of gui-client
Date of last modification: 2020-01-20
copyright © beesoft software