beesoft software

Qt - programowanie międzyplatformowe.

Kurs przeznaczony jest dla zaawansowanych programistów C++, którzy chcą w swojej pracy wykorzystywać bibliotekę Qt.
Biblioteka Qt jest przenośną pomiedzy wieloma platformami (Linux,Windows, Apple) biblioteką, której ważną częścią jest Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI). Raz napisaną aplikację można kompilować na różnych platformach. Działanie GUI jest bardzo szybkie, gdyż biblioteka wykorzystuje natywne funkcje graficzne systemu, na którym pracuje.
Poznanie się z działaniem biblioteki Qt i jej wykorzystanie na pewno poszerzy możliwości pracy Waszych aplikacji.

Uwaga:
Kurs jest przeznaczony dla programistów dobrze i bardzo dobrze znających język C++.
Biblioteka Qt jest w pełni obiektowa. Wykorzystuje zaawansowane mechanizmy języka.
Kurs koncentruje się na bibliotece Qt a nie mechanizmach języka przez nią wykorzystywanych.

Tematy poruszane na kursie:

 1. Pojęcia podstawowe, narzędzia i pierwszy kod
  • Pierwszy program Qt
   • Kompilowanie projektów Qt

  • Layout'y, hierarchia obiektów i zarządanie pamięcią
   • Automatyczne pozycjonowanie widgetów
   • Zarządzanie pamięcią w hierarchi obiektów
   • Typy layout'ów

  • Sygnały i sloty
   • Implementacja i działanie układu sygnał-slot, sygnał-sygnał
   • Sygnały i przekazywanie danych

  • Klasy podstawowe
   • QObject i klasy potomne
   • QString i inne klasy niedziedziczące QObject
   • Hierarchia dziedziczenia w Qt

  • Przegląd zawartości pakietu Qt
   • Elementy składowe biblioteki
   • Narzędzia i programy pomocnicze

 2. Okno główne programu
  • Anatomia okna głownego aplikacji
  • Dziedziczenie klasy QMainWindow
  • Akcje
  • Menu główne programu
  • Listwa narzędziowa
  • Linia statusowa
  • Okna dokowane

 3. Layout'y
  • Ręczne ustalanie wyglądu widgeta
  • Automatyzm layout'ow
   • Layout poziomy (QHBoxLayout) i pionowy (QVBoxLayout)
   • Layout ramkowy (QGridLayout)
   • Zawieranie się layout'ow

  • Stos layout'ow (QStackedLayout)
  • Splitter

 4. Dialogi
  • Dialogi modalne
  • Dialogi niemodalne
  • Dialogi semimodalne
  • Dialogi standardowe
   • Dialogi informacyjne
   • Dialog z komunikatem o błedach
   • Dialog operujący na systemie plików
   • Dialog do wprowadzania danych przez użytkownika
   • Dialog wyboru fontu
   • Dialog wyboru koloru
   • Dialog wydruku dokumentu

 5. Zdarzenia, Drag&Drop, Schowek
  • Wstęp: Event-Loop i Event-Handler
  • Obsługa zdarzeń
   • Wykorzystanie specjalizowanych funkcji przechwytujących zdarzenia
   • Funkcje przechwytujące zdarzenia ogólnego przeznacznia

  • Schowek

 6. Interwiev - koncepcja model/widok
  • Pojęcia podstawowe
   • Klasy widoku
   • Klasy modeli

  • Widoki predefiniowane bazujące na elementach
   • Elementy
   • Widok listy
   • Widok drzewa
   • Widok tabeli
   • Klonowanie elemntów

 7. Arthur - biblioteka graficzna
  • Kolory
   • Przestrzeń kolorów RGB
   • Inne przestrzenie kolorów
   • Dialog wyboru koloru

  • Rysowanie w Qt
  • Geometryczne klasy pomocnicze
  • Przykładowy program rysujący
  • Transformacje współrzędnych
  • Obrazy - QImage
  • Drukowanie za pośrednictwem klasy QPrinter
  • Techniki zaawansowane

 8. Interfejsy wejścia/wyjścia
  • Hierarchia klas QIODevice
   • Klasy pochodne
   • Otwieranie urządzeń I/O

  • Dostęp do lokalnych plików
  • Serializacja obiektów
  • Uruchamianie i kontrolowanie procesów
   • Synchroniczne wykorzystanie QProcess
   • Asynchroniczne wykorzystanie QProcess

  • Komunikacja w sieci

 9. Wątki - QThread
  • Używanie wątków
  • Synchronizowanie wątków
  • Działanie sygnałów i slotów pomiędzy wątkami

 10. Tulip - kontenery i algorytmy
  • Iteratory
   • Iteratory w stylu STL
   • Iteratory w stylu Javy

  • Kontenery podstawowe
   • Wektor QVector
   • Lista QList
   • Lista powiązana QLinkedList

  • Kontenery specjalizowane
   • Stos QStack
   • Kolejka QQueue

  • Kontenery asocjacyjne
   • QMap i QMultiMap
   • QHash
   • QSet

  • Algorytmy
   • Pętla foreach
   • Sortowanie
   • Wyszukiwanie w nieposortowanym kontenerze
   • Kopiowanie zakresów kontenerów
   • Wyszukiwanie binarne w posortowanych kontenerach

 11. Internacjonalizacja

Kontakt: kursy@beesoft.pl
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-06
copyright © beesoft software